Essays- og artikkelliste

NYTT NORSK TIDSSKRIFT

Populismen og tidsånden

Nr. 1  2003

SYN OG SEGN

Modernitetsomgrepet – ei kulturell forsnakking?

Nr. 4 2006

MORGENBLADET

Å være hvem som helst

2. jan. 2014

Bør vi tale eller tie?

09.09.2011

Ei velstandskvise (9dord om rock)

06.05.2011

Libers triumf

24.07.2009

Tidsåndens usynlige hånd?

05.01.2007

Når tiden er inne er det alltid for seint   

27.10.2006

Høyre-venstre-intellektuell     

02.06.2006

Speilvendingstrikset  

27.01.2006

Om kåringer, kanoner og eliter

30.09.2005

Mehren i eksil – langt fra middelklasse

17.06.2005

Ubehaget i middelklassen

27.05.2005

Postludium for samtidskunstbegrepet

08.04.2005

Postmoderne mykhet eller ny fundamentalisme?

09.07.2004

Angsten for fundamentalismen

02.04.2004

Ytringstryggheten

06.06.2003

Et populistisk eventyr

25.04.2003

Når narren blir konge

22.11.2002

Kulturdualismens dilemma

22.02.2002

Pubertetens fotavtrykk

03.12.1999

 

KLASSEKAMPEN

– Skal vi skjære eller skal vi kløppe!?

Om retorikk og ideologi i debatten om regjeringskvartalet

15/10  2013

Lulu  og Pandoras eske

24/3 2011

Den fortapte sønn

8. juni 2005

 

AFTENPOSTEN

Kulturkampens ytre liv 

15/8 2009

Hip’okrater og merkevarer 

28/3 2007

Musikken og begrepene

1/7 2007

Må ut av isolasjonen 

3/6  2007

Musikk og drama – eller omvendt   8/5 1999

DAGBLADET

Krigens gru – før og nå 

03/12  2007

Ytringsterror       

19/11   2007

Vår digitale framtid   

13/5 2007

Det bløtharde samfunnet    

15/12 2004

Brillemoter og motemenere 

09/7 2004

VERDENS GANG

Inni er vi like , men… 

15/4 2010

Ytringstrygghetens Norge       

27/12  2005

Pubertetens ”Fucking Lavmål”    

5/3 2001

  BERGENS TIDENDE

Kulturpessimister og sytepaver   

10/3 2008

Bill Clinton – hard og bløt  

24/1 2001

STAVANGER AFTENBLAD

Kløften mellom kunsten og folket

21/9  2000

BALLADE

“Når tiden er inne, er det alltid for seint.”

2012

Lulu på ferde  

31/3  2011

Den omsorgsfulle kulturliberalisten 

3/4 2009

Heller Edvard enn Sp(r)ellemann

30/3 2009

Samtidsknuten

29/4  2005

Kulturdualismens dilemma 

21/3 2002

Fri flyt – ut med KORK’en   

4/12  2001

Frem fra Glemselen 

23/10  2001

Den nye ufriheten 

14/5  2001