“Aforismer er en undervurdert litterær form” – Aftenposten

Når tiden er inne, er det alltid for seint – nidord om samtiden (Schibsted)


Helge Iberg er en av Norges fremste komponister og har skrevet både jazz og samtidsmusikk. Han er også en særlig fin essayist, kjent fra aviser og tidsskrifter. Nå har han utgitt en samling korttekster og aforismer om kultur, samfunn og eksistensielle temaer. Som det meste av det han skriver, står tekstene i krass oposisjon til dominerende og konformistiske tenkemåter i samtiden.

Helge Ibergs grunnsyn er dette: “Når en kulturell strømning blir dominerende – samme hvor tolerant, liberal eller maktkritisk – vilden slå over i sin motsetning.” Om kulturradikalismen skriver han konsist:”En velegnet arena for de bedrestiltes karriereutfoldelse.”

Aforismer er en undervurdert litterær form. I Helge Ibergs spark er det mye å lære, særlig for norske mediefolk.

Knut Olav Åmås