ReHumaniZing (the arts)

Helge Ibergs musikalske uttrykk er fascinerende, detaljrikt og medrivende.Et knippe av landets fremste musikere – med Ole Edvard Antonsen i spissen – tolker verkene på denne utsøkte utgivelsen med ny musikk fra Ibergs hånd.

Ole Edvard Antonsen i ny norsk trompetkonsert

Dromo Dance er skrevet for – og i samarbeid med – Ole Edvard Antonsen med tanke på å utnytte hele hans tekniske og musikalske spekter. I denne konserten søker Iberg den lyriske og friske trompetsounden man forbinder med jazzens uttrykksverden. Antonsen er jo kjent for å bevege seg elegant og stilsikkert i fl ere genre, og i Dromo Dance bringes disse idiomene sammen til en fascinerende helhet. Iberg sier om verket: «Mange forsøker å holde fast ved en dypere identitet som hastighetssamfunnet berøver oss. Dromo Dance (Dromo: gresk for løpende eller hurtig) inneholder vendinger og brå kast som river og sliter i solostemmens organisme. Vår tids livsdans er kanskje en dromodans?»

Rolf Jacobsen – dikt som rører ved en dypere musikalitet

Dikteren Rolf Jacobsen (100 år siden hans fødsel i år) var i sin tid en dristig modernist i form og motivvalg. Samtidig var han en dypt humanistisk tenker som reagerte sterkt på avhumaniseringen i modernitetens kjølvann. Diktene hans er ikke musikalske i forhold til rim eller rytme, men de rører sterkt ved en dypere musikalitet – en melankolsk streng med ‘livserotiske’ overtoner. Odd Børretzen leser diktene på denne produksjonen, nettopp fordi han representerer noe av den samme lavmælte klokskap og humanisme som preget Jacobsen og hans diktning. Musikken til diktene er opplagt infl uert både av et jazzinspirert tonespråk og den moderne kunstmusikalske tenkemåten. Musikerne er topp kvalifiserte representanter fra begge disse tradisjonene, men greier, i kraft av sin åpne musikalitet, å tilpasse sin musisering til et nytt og annerledes uttrykk.

«Er vi ikke alle krigere i vårt eget liv?» I dette orkesterverket gir komponisten nærmest en ‘guided tour’ i en abstrakt musikalsk fortelling; en tydeliggjøring av musikkens slektskap til eksistensielle motiver. Satsdelene har fått navn som hentyder til forskjellig faser eller sinnstilstander i et liv – satsen «Elefant i porselensbutikk» forteller for eksempel noe om et for stort energiforbruk, for store pretensjoner, et for stort (desperat) sinne – kort sagt too much. Siste del er kalt «Stimmung», en referanse til et uttrykk fra eksistensfi losofen Martin Heideggers begrepsverden. Heidegger mener at hvert enkelt menneske er ‘stemt’ på en spesiell måte. Vi er alle utstyrt med en egen ambience eller tonalitet, for å si det på musikkspråket. Iberg skriver selv: «Jeg tror uansett at en viktig del av vårt krigerliv nettopp består i det å stemme oss selv (om); alltid i forhold til en kjerne av ubestikkelighet i personligheten. Vi bør imidlertid (etter min mening) ikke gjøre oss for store forhåpninger om å bli helt ‘renstemt’. Med hensyn til slike muligheter må vi nok sette vår lit til eventuelle utenforliggende instanser.»

Helge Iberg: Dromo Dance for trompet, marimba og strykere 3 sanger til dikt av Rolf Jacobsen Aren’t We All Warriors in Our Own Life? – A Soldier’s Tale for symfoniorkester Ole Edvard Antonsen, trompet · Per Vollestad, bariton Odd Børretzen, vokal · Bendik Hofseth, saxofon Hans-Kristian Kjos Sørensen, marimba · Elin Rosseland, vokal m.fl . · strykere fra Norsk Kammerorkester Terje Tønnesen, dirigent · Kringkastingsorkesteret Christian Eggen, dirigent