eXnihilo

Konserteanmeldelse: Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Brass Band. Av Per Dahl, Stavanger Aftenblad 22/9-2000

«Gud blåser liv inn i verden», sa komponisten Helge Iberg i sin introduksjon til gårsdagens urframføring i Stavanger Konserthus. Susen fra Stavanger Brass Band strøk inn over Stavanger Symfoniorkester og ut i salen ved framføringen av dette unike bestillingsverket. Kombinasjonen av to slike ensembler var en nasjonal begivenhet som klart viser disse to ensemblenes åpenhet og kreativitet, men også publikum var meget lydhørt.

Sammen med Frank Nordensten har Iberg utarbeidet et velklingende partitur hvor de to ensemblenes egenart ble spektakulært utnyttet innenfor en tonemalerisk ramme. Store klangflater og store utladninger hver for seg og sammen bidro til en spennende utlegging av dekalogen (de ti bud). Stykket «eXnihilo» hadde en fin musikalsk fremdrift og selv om det innholdsmessig også forsøkte å kombinere dekalogen og genesis (skapelsen), ble den musikalske formen oversiktlig.

Konserten åpnet med Prokofjevs 1. symfoni, «Den klassiske», i en fremføring uten det vidd, tempo og virtuos eleganse som verket innbyr til. Dirigenten Giordano Bellincampi holdt det hele nede i et format som for det meste virket nokså tungt men ikke uten fargenyanser. Kveldens store patos kom med Stephen Kovacevich sin praktfulle tolkning av Brahms Klaverkonsert nr.1 i d-moll. Hans klangbehandling og store dynamiske register tydeliggjorde den symfoniske dimensjonen i denne store konserten. Lidenskapens tosidighet, både lengsel og smerte til noe utenfor seg selv, ligger som en undertone i de fleste temaene i denne Brahms-konserten. Selv om orkesteret også her var noe tilbakeholdt, ble det likevel en dynamisk og pulserende fremføring.